X
تبلیغات
نماشا

همفکران - یک الگوی نموداری یک ساختار متمایز از یک نمودار سهام است که یک سیگنال تجاری و یا علامتی از تغییرات آینده قیمت را نشان می دهد. نمودار خوان ها از این الگوها برای شناسایی روند فعلی و بازگشت های روند و تهیه سیگنال های خرید و یا فروش استفاده می کنند.  تاریخ تمایل به تکرار خود دارد. تئوری الگوهای نموداری بر اساس این فرض استوار است. ایده کار این است که الگوهای خاص چندین بار دیده می شوند و این الگو ها یک تغییر قیمت خاص سهام را که احتمال رخ دادن آن زیاد است، نشان می دهند. نمودار خوان ها بر اساس روند تاریخی یک الگوی نموداری که نشان دهنده یک تغییر قیمت خاص است، در جستجوی این الگوهای نموداری برای شناسایی فرصت های تجاری می باشند.

علیرغم آنکه ایده ها و مولفه های متفاوتی برای هر الگوی نموداری وجود دارد، اما هیچ الگوی نموداری وجود ندارد که با قاطعیت 100% به شما بگوید که تغییرات یک سهام به چه سمتی خواهد بود. این نکته برخی نواقص و انحرافات را ایجاد می کنند که این بحث را به دنبال دارد که یک الگوی مناسب چگونه است(چه شکلی است)، و این یک دلیل اصلی این مطلب است که گفته می شود استفاده از نمودار بیشتر یک فن یا هنر است تا یک کار علمی.

دو نوع الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال وجود دارد، ادامه دار و بازگشتی .یک الگوی بازگشتی ، الگویی است که در آن یک روند اولیه با تکمیل الگو ، معکوس می شود. از سوی دیگر، یک الگوی تمدیدی الگویی است که در آن یک روند با تکمیل الگو، ادامه می یابد. این الگوها را می توان در نمودارهایی با هر قالب زمانی مشاهده نمود. در این بخش ، ما برخی از الگوهای نموداری مشهور تر را بررسی خواهیم کرد و در روزهای آینده به صورت طبقه بندی شده این الگوها در بخش آموزش های سایت درج خواهد شد.